לתרום לעץ כאן

Missing Header Image for

נושאים בענף

המילה הזאת, "אקולוגיה"

אני חייבת לענות על השאלה הזו משום ש"אקולוגיה" הפכה למילה כמעט יותר מדי מדוברת, יותר מדי משומשת, ועדיין אני לא מוצאת לה תחליף הולם וממשיכה להשתמש בה בערך כל פעם שאני רוצה להגדיר משהו כ"מתחשב בסביבה". הפכנו אותה למילת-כול המביעה בריאות, הרמוניה, איזון, וכל מיני דברים טובים אחרים. יש המתנגדים לשימוש הרחב במילה. הם טוענים שמדובר במילה ניטראלית למדי המתארת תחום מחקר.

המשמעות המילולית של המילה היא: "חקר הבית", והכוונה היא לבית גידול מן הסתם. ההגדרה של אקולגיה כתחום מחקר היא רחבה מעט יותר: "חקר יחסי הגומלין בין האורגניזמים השונים לבין סביבתם והשפעותיהם של יחסי גומלין אלה על מגוון המינים ותפוצתם, ועל הסביבה עצמה". "מעט יותר"?? הלא מדובר כאן בחקר כל העולם וסביבתו!

מכאן יוצא שאכן אקולוגיה חובקת כול וכוללת הכול ולא ייפלא הדבר שניתן להשתמש במילה בהקשרים שונים ומגוונים.

בעץבעיר אנו רוצים לשרטט את מגוון הדרכים שהובילו אותנו להיות יותר שמחים, יותר בריאים, ולחיות בהשלמה עם העולם ועם תחושה שאנחנו חלקים מועילים במערכת שלמה ומאוזנת.

אז נכון, המערכת כרגע מאוד לא מאוזנת, וזו בדיוק הנקודה. כשאנחנו מאמצים הרגלים מתחשבים בסביבה אנחנו לא רק מתחשבים בה, אנו יוצרים אותה. למשל אם נאכל פחות בשר, נתרום קודם כל לגופנו, אבל גם נתחשב בסביבה משום שאם נגדל פחות פרות יהיה לה יותר קל, אבל כמובן שברגע שזה יקרה אז גם יצרנו סביבה חדשה - כזו שיש בה פחות פרות, ולכן פחות זיהום ופליטה מופחתת של גאז המתאן.

אבל כאן בעץבעיר אנחנו ממש אוהבים להתמקד בדבר הראשון - בריאותנו שלנו. והמילה אקולוגיה נכנסת שוב ושוב כדי לציין שצעד מסויים, הרגל מסויים או חשיבה מסוימת הם בכל זאת בעלי השפעה רחבה הרבה יותר מעבר לגופנו.

עץבעיר, עסק חברתי לאקולוגיה עירונית, ביאליק 25 דירה 8 תל אביב, 03-525-4196