לתרום לעץ כאן

Missing Header Image for

נושאים בענף

הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות

עם כל הידע בִתחום האנרגיה הסולארית וכל השמש, המֵציפה את ארצנו, איך זה, שהשימוש בה כה מצומצם עדיין?

האם יש פוטנציאל לאנרגיית רוח בארץ, ואיך מממשים אותו?

וּבִכלל, אולי הכי פשוט להתייעל וְלחסוך?

הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות מעביר אותנו מאנרגיה של דיבורים לאנרגיה של מעשים. על סמך ההבנה, שמה שאינו סביר כלכלית למשק בית בודד, מתאפשר, כשמספר גדול מספיק של אנשים מתארגנים.

עץבעיר, עסק חברתי לאקולוגיה עירונית, ביאליק 25 דירה 8 תל אביב, 03-525-4196