לתרום לעץ כאן

Missing Header Image for

נושאים בענף

אנרגיות טובות לעץ

יוזמת האנרגיה הטובה עוסקת בייצור פרויקטים המפחיתים את פליטת גאזי החממה, והפצת פתרונות מעשיים להתמודדות עם משבר האקלים. כמו למשל נורות חסכוניות! דירת הדגם שלנו מוארת באור יקרות חסכוני שכזה והנורות הגיעו באריזת קרטון ידידותיות שהיוזמה דאגה לארגן. זה סוג הדברים שהעץ פשוט אוהב!

היוזמה מצידה מאוד אוהבת את הקומפוסט שאנחנו עושים. משום שהוא חוסך במתאן כמובן! על בסיס הרעיון של האיזון פחמני היוזמה מוכרת את החיסכון שלנו בגז החממה המרושע לגורמים שרוצים להתקזז על פליטות הפחמן שלהם.

עץבעיר, עסק חברתי לאקולוגיה עירונית, ביאליק 25 דירה 8 תל אביב, 03-525-4196