לתרום לעץ כאן

Missing Header Image for

נושאים בענף

בועז שילה

כחבר יקר וּפעיל של העץ עשיית הקומפוסט היא רק חלק משלל פעילותו האקולוגית של בועז, שניתן לקרוא עליה עוד קצת כאן.

בועז אינו מסתפק בקומפוסטר שבגינה הקהילתית יד אליהו, שהוא הרכז שלה, והוא מתחזק ערימה לתפארת בַחֲצַר הבניין המשותף, שבו הוא גר, הסמוך לגינה.

ממשיכים לעבר 350 קומפוסטאים לתל אביב

אנו רואים את אירוע ההוקרה למאה קומפוסטאים ראשונים לתל אביב, שהתקיים לפני למעלה משנתיים, כאבן דרך בקידום הקומפוסטציה (מאתמול אמור/אימרי הַדְשָׁנָה) בתל אביב.

מאז נחשפה המציאות: עֲשָרות רבות של אנשים עושים קומפוסט בתל אביב ואף גאים בכך.

עץבעיר הִפגיש לאורך השנים האחרונות בין אנשים אלה וחיבר אנשים נוספים למעגל. התברר, שמי שעושה קומפוסט, שמח להכיר אחרים, המתברכים בהרגל זה, ושמפגשים אלה מאפשרים פתְרון משותף של בעיות וּמולידים רעיונות מועילים.

מפת הקומפוסטאים, התלויה במשרדנו, והתיעוד של הקומפוסטאים עלי עלי האתר מאפשרים, למשל, למי שאין לו תנאים נוחים לַעֲשיית הקומפוסט בביתו לבין מי ששמח לקבל את האשפה וּלטפל בה.

גם פורום הקומפוסטאיות/אים העירוני הגאה בַאֲתר "שינוי ירוק" מרחיב את הקשרים ואת השיח בין הקומפוסטאים.

בהמשך הרמנו את הרף לִ-350 קומפוסטאים, וּבימים אלה אנו ממשיכים לעבר יעד זה, כאשר מה שחשוב הוא מה שקורה בדרך.

בינְתיים החלה שכנתנו, גבעתיים, במיזם מאה קומפוסטאים מובילים משל עצמה בשיתוף עץבעיר.

אנו יודעים, כי גם מהלכים של העירייה, כגון מיזם הקומפוסט ברמת אביב ג' והמשכו בעידוד קומפוסטציה בבניינים משותפים ברחבי העיר, נשענים על האמירה הברורה, הנובעת מהמיזם המתואר כאן: יותר ויותר תושבים רוצים לעשות קומפוסט!

חולצה ממוחדשת לכל קומפוסטאי!~

במסגרת קמפיין 350 קומפוסטאים שלנו אנו מדפיסים על חולצות את הכתובת:

"350 קומפוסטאים ראשונים לתל אביב
עשו קומפוסט, עשו חיים."

החולצות הן שלכם - אם את/ה קומפוסטאי/ת תל אביבי/ת גאה, הבא/הביאי חולצה, וּתקבל/י אותה כעבור זמן ממוחדשת.

המלה "350" עוצבה למעננו כלוגו יפהפה ע"י עינת פלד. את התבנית להדפס המשי הכינו מירב ופולה מסטודיו 220 וולט.

בנוסף, מוזמנים הקומפוסטאים התל אביבים לנעוץ דגלון על מפת הקומפוסטאים, התלויה על קיר הסלון האקולוגי וּלקבל מדליה.

עץבעיר, עסק חברתי לאקולוגיה עירונית, ביאליק 25 דירה 8 תל אביב, 03-525-4196